NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp. z o. o. zatrudni do pracy w Przychodni lekarza POZ (lekarz ogólny, internista, rodzinny, pediatra lub w trakcie specjalizacji)


Oferujemy:

- pracę w nowocześnie wyposażonych gabinetach

- możliwość dodatkowych przyjęć prywatnych oraz pacjentów komercyjnych (z firm ubezpieczeniowych)

- elastyczny czas pracy (możliwość dopasowania godzin pracy do swoich innych zajęć)

- pomoc w znalezieniu mieszkania

- wspaniałą atmosferę pracy w zgranym zespole, w którym kładziony jest duży nacisk na wzajemną pomoc i współpracę

- konkurencyjne wynagrodzenie

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie. Warunki szczegółowe do uzgodnienia.

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje proszę składać osobiście do biura firmy przy ulicy Lidzbarskiej 24 w Elblągu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: rekrutacja@twojezdrowie.euProjekt pt. PODNOSIMY KOMPETENCJE DLA ZDROWIA NASZYCH PACJENTÓW jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Lider projektu: D&G Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 46.

Partner projektu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elizy Orzeszkowej 13.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.09.2015r.

CELEM głównym projektu jest poprawa funkcjonowania NZOZ-u "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o. poprzez rozwój kompetencji personelu, w tym pracowników oraz  osób na kontraktach w ramach pełnionych przez nich funkcji w obszarach niezbędnych do zapewnienia realizacji celów Misji NZOZ-u "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o.

W ramach projektu  planuje się realizację szkoleń w podziale na poniższe bloki tematyczne:

MODUŁ 1: ZADOWOLONY PACJENT/KLIENT

SI-1: Profesjonalna obsługa pacjenta-obowiązujące standardy

SI-2: Skuteczna komunikacja interpersonalna w kontaktach bezpośrednich i telefonicznych

SI-3: Trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych

SI-4: Zarządzanie czasem

SI-5A: Excel i word dla początkujących

SI-5B: Excel i word dla średniozaawansowanych

SI-6: Excel dla zaawansowanych

SI-6B: Excel dla zaawansowanych-kontynuacja

SI-7: Resustytacja krążeniowo oddechowa dorosłych i dzieci

KJA: Kurs języka angielskiego-POZIOM ELEMENTARY oraz POZIOM PRE-INTERMEDIATE

MODUŁ 2: PRAWO

SP-1: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawnych – zasady prowadzenia i udostępniania

SP-2: Ochrona danych osobowych i medycznych, w przychodni

SP-3: Nowa ustawa o działalności leczniczej- wskazówki dla kadry kierowniczej

SP-4: Podstawy prawa medycznego dla kadry medycznej

SP-5: Prawa pacjenta i odpowiedzialność za zdarzenia medyczne - nowe regulacje prawne

SP-6: Wymagania sanitarne w pracy personelu medycznego i pomocniczego

SP-7: Prawo pracy dla menedżerów-planowanie i rozliczanie czasu pracy

SP-8: Pisanie procedur, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych

SP-9: Audyt systemu zarządzania jakością wg ISO 9001-wymagania normy

SP-10: Audyt systemu zarządzania jakością wg ISO 9001-warsztaty

SP-11: System zarządzania jakością w placówkach medycznych-wymagania normy

SP-12: Dokumentacja system zarządzania jakością w placówkach Medycznych wraz z indywidualnymi konsultacjami w wymiarze 4h na uczestnika

SP-13: Wdrażanie i funkcjonowanie  systemu zarządzania jakością w placówkach Medycznych wraz z indywidualnymi konsultacjami w wymiarze 4h na uczestnika

MODUŁ 3: ZARZĄDZANIE

SZA-1: Zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi w przychodni; koszty błędów medycznych

SZA-2: Public relations, czyli kształtowanie wizerunku firmy

SZA-3: Marketing usług medycznych

SZA-4: Tworzenie i zarządzanie zespołem pracowniczym

SZA-5: System zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 w placówce medycznej

SZA-6: Metodyka badania satysfakcji pacjenta

SZA-7: Rachunkowość zarządcza

SZA-8: Budżetowanie w jednostkach służby zdrowia i controlling

 

Zajęcia prowadzone będą w:

- ELBLĄGU (siedziba NZOZ-u "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o.) – dla pracowników i osób współpracujących na kontrakcie w jednostkach organizacyjnych: ELBLĄG, PASŁĘK, GODKOWO i RYCHLIKI;

- MORĄGU (jednostka organizacyjna NZOZ-u "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o.) ul. Warmińska 23, 14-300 Morąg – dla pracowników i osób współpracujących na kontrakcie w MORĄGU.

Wsparcie w ramach projektu objęte jest regułami pomocy de minimis.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (siedziba NZOZ-u "Twoje Zdrowie EL" Sp. z o.o.).

Więcej informacji na temat Funduszy Unii Europejskiej, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdą Państwo na:

www.efs.gov.pl

www.wup-rzeszow.pl

 Rejestracja elektroniczna:

  1. Poradnie Specjalistyczne w Elblągu przy ul. E. Orzeszkowej 13 - rejestracja@twojezdrowie.eu
  2. Poradnie Specjalistyczne w Elblągu przy ul. Robotniczej 79 - robotnicza@twojezdrowie.eu
  3. Poradnia Stomatologiczna w Elblągu - stmelblag@twojezdrowie.eu
  4. Przychodnia Miejska w Morągu przy ul. Warmińskiej 23 - rej_morag@twojezdrowie.eu
  5. Przychodnia w Pasłęku przy ul. Jagiełły 27 - paslek@twojezdrowie.eu
  6. Ośrodek Zdrowia w Godkowie - godkowo@twojezdrowie.eu
  7. Gabinet Stomatologiczny w Rychlikach - rychliki@twojezdrowie.eu
  8. Poradnie Specjalistyczne w Ornecie - rejestracja@twojezdrowie.eu